Student Division of
Computer Science and Engineering
Chalmers Student Union

The divison on Facebook

Welcome

This is the DTEK portal, containing a bunch of useful links to places you might want to go.

Datateknologsektionen är en icke vinstdrivande organisation som är till för alla studenter på civilingenjörsprogrammet Datateknik på Chalmers och dess relaterade masterprogram. Vi ordnar mottagning för nyantagna, arrangerar fester, bedriver studiebevakning och mycket mer.


Part of Chalmers Student Union

Food on campus:

Partner

CPAC SAAB